Unlock FAQ Apps Tên Giả (723) ►

      ----» TUT Unlock 723 FaceBook «----

Unlock FAQ Apps Tên Giả (723) ►

► Bước 1 : Fake IP Poland + Ngôn Ngữ Ba Lan

Bước 2 : AE Vào Link Sau:

- Dòng 1 : Úp Cmnd
- Dòng 2 : Email Níc Facebook Bị Khóa
- Gửi "" !?

- AE Vào Tiếp Link Này : 

- Dòng 1 : Tên Níc Facebook Bị Khóa
- Dòng 2 : Email Níc Facebook Bị Khóa
- Dòng 3 : Być może pojawi się pewne zamieszanie. Możesz potwierdzić, że karta jest wydana przez rząd. - Gửi "" !?

- AE Vào Tiếp Link Này :

- Dòng 1 : Email Níc Facebook Bị Khóa
- Dòng 2 : Tên Níc Facebook Bị Khóa
- Dòng 3 : Úp Cmnd
- Dòng 4 : Być może pojawi się pewne zamieszanie. Możesz potwierdzić, że karta jest wydana przez rząd. - Gửi "" !?

- Link Cuối Cùng

- Dòng 1 : Tên
- Dòng 2 : Họ
- Dòng 3 : Email Níc Facebook Bị Khóa
- Dòng 4 : Ngày-Tháng-Năm Sinh Fb Bị Khóa
- Dòng 5 : Úp Cmnd
- Dòng 6 : Być może pojawi się pewne zamieszanie. Możesz potwierdzić, że karta jest wydana przez rząd. - Nhấn Gửi "" !
Thần chú Rep Mail :
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account I do not violate Facebook’s policies. Please re-open the account for me My account has a lot of important information: fan page, app, website, and friends I have been locked for 3 days, and it has had a very serious effect on my business I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read. Email: xnxxxxx@gmail.com Full name: Ngô Hồng Thái Birthday: 01-01-1991 URL : facebook.com/xnxxxxx My phone: Nếu Có:
Lót dép hóng thôi :v
-» Bài viết By : Ngô Hồng Thái √ NHT-IT.TK ) «- Copy nhớ ghi nguồn nha :v

Không có nhận xét nào

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!