[TUT] Unlock FAQ Apps Tên Giả (723) ►

► Bước 1 : Fake Hà Lan + Ngôn Ngữ Hàn Quốc
► Bước 2 : AE Vào Link Sau
- Dòng 1 : Úp Cmnd - Dòng 2 : Email Níck Facebook Bị Khóa - Gửi  ! 
- AE Vào Tiếp Link Này :  - Dòng 1 : Tên Níck Facebook Bị Khóa - Dòng 2 : Email Níc Facebook Bị Khóa - Dòng 3 : 아마도 약간의 혼란이있을 것입니다. 카드가 정부 발행임을 확인할 수 있습니다. - Gửi ! - AE Vào Tiếp Link Này :  
- Dòng 1 : Email Níc Facebook Bị Khóa - Dòng 2 : Tên Níc Facebook Bị Khóa - Dòng 3 : Úp Cmnd - Dòng 4 : 아마도 약간의 혼란이있을 것입니다. 카드가 정부 발행임을 확인할 수 있습니다. - Gửi  ! 
- Link Cuối Cùng
- Dòng 1 : Tên  - Dòng 2 : Họ - Dòng 3 : Email Níck Facebook Bị Khóa - Dòng 4 : Ngày-Tháng-Năm Sinh Fb Bị Khóa - Dòng 5 : Úp Cmnd - Dòng 6 : 아마도 약간의 혼란이있을 것입니다. 카드가 정부 발행임을 확인할 수 있습니다. - Nhấn Gửi  ! - Hóng Account Về ! Cân Spam Nhé ! - -» Bài viết By : Ngô Hồng Thái √  ( NHT-IT.TK ) «-


1 nhận xét:

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!