Verify Facebook 2018

. *IP VQA nn US hay UK cũng dc Link : https://m.facebook.com/help/contact/179049432194862 Thần Chú : I think that's a misnomer ! That's my identification ! Up CMND Thật Chuẩn Nhé Rep Mail : Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information Full name: Ngô Hồng Thái Date of birth : Thanks facebook team [ Up CMND 1 Lần Nữa] 
Link chống cp72h ( tùy account ) 
Bước 1: https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953  
Bước 2: Chọn dòng 1 và dòng 3 Điền họ tên Ngô Hồng Thái 
Bước 3: Quốc gia cư trú Vietnamese  Và nhập email:xxxxx@gmail.com
Rep Mail: Dear Facebook Team, Please check back, please help me, this is the account holder It is very important to me. Name: (Tên fb) Birthday: (info) Email: (Email nick) Here is my photo of my ID, please check it clear ÚP CMND LÊN. GỬI*

Không có nhận xét nào

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!