Unlock FAQ 583 72h đá sang

Fake IP Đức + Ngôn Ngữ Đức
Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701
Dòng 1: Điền họ và tên
Dòng 2: Điền email nick
Thần chú: 
Ich habe nicht nichts falsch machen, in dieser Geschichte
haben Sie den falschen Zeiten Geschichte
Bitte öffnen Sie das Konto für mich, wenn diese Nachricht lesen
Dank Facebook Team
Gửi. 
➖➖➖➖➖
Vào link tiếp theo: https://www.facebook.com/help/contact/313733425335072
Dòng 1: Điền email nick
Dòng 2: Điền họ và tên
Gửi
➖➖➖➖➖
Vào link cuối: (Link này có lâu rồi nhé)
https://www.facebook.com/help/contact/167692083333796
Dòng 1: Điền email nick
Dòng 2: 
Das ist, was ich will halten
- vollständige Namen: (họ và tên)
- Geburtsdatum: (info nick)
- E-Mail: (email nick)
Alle Freunde und meine Bilder
Sorgfältig prüfen Fabrik drei
Dòng 3: Email: (các bạn vào email 10p tìm đại 1 email dán vào)
Sau đó gửi. Hóng nó nhả nick Nhé. (Not 5s)

Không có nhận xét nào

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!