TUT VERIFY FACEBOOK TẦNG 6 (2018)

FaKe IP Ấn Độ Và Ngôn Ngữ (us . uk) Đều Được Bước 1 : https://www.facebook.com/help/contact/179049432194862 Bước 2 : Email Facebook Cần Verify Bước 3 : Phần Bổ Sung I think that's a misnomer! That's my identification! Bước 4 : Chọn Tệp Upload CMND Lên ( CMND Thật Thì Luôn Luôn Ok Rồi .. 2 Mặt Còn Ok Hơn ) :P Hello facebook team: This is my id card.I’m sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information Full name: Tên FB Cần Verify Date of birth : Ngày Tháng Năm Sinh FB Thanks facebook team <ĐÍNH KÈM CMND>

Không có nhận xét nào

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!