TUT Unlock FAQ FaceBook

----» TUT Unlock FAQ FaceBook «----

** Điều kiện bạn phải cần 1 Chứng minh nhân dân chuẩn (Tự chụp hay  Fake đều được - miễn là trùng với thông tin tài khoản Facebook)

Bước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook ---> fake ip sang UK (Vương quốc Anh)

Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ

Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa

-- Dòng Additional info : điền câu thần chú này : I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

===►Link 2 : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

-- Dòng Additional info : điền câu thần chú này : I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

===►Link 3 : https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :
===►Link 4 :https://www.facebook.com/help/contact/1062444770553751
-- Dòng Additional info : điền câu thần chú này : I think this is the wrong lan.Toi can confirm your account through which government-issued id cards.
Hello Facebook Team : This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: Email của bạn
Full name: Tên tài khoản của bạn
Birthday: Ngày sinh của bạn
My ID in passport: Dùng ID passport nếu có, hoặc dùng ID Chứng minh nhân dân
URL : facebook.com/tài-khoản-của-bạn
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.
Đính kèm thêm hình ảnh CMND hoặc passport nữa nhé !-» Bài viết By : Ngô Hồng Thái √  ( NHT-IT.TK ) «-

Không có nhận xét nào

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!