TUT Unlock 723 2018


Các bạn faker Ip Úc NN US (Uk) Chuẩn bị 1 cái cmnd thật chuẩn tỉ lệ về sẽ cao Vào 3 link này https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 
Điền theo mẩu nha :V 
Thần chú : I think this is a mistake, I can smuggle my facebook card id card Thần chú rep : My name : Tên bạn Date of birth : Ngày tháng năm sinh như nick và CMND I hope facebook team review and unlock the account for me. Thanks for sleeping facebook-» Bài viết By : Ngô Hồng Thái √ NHT-IT.TK ) «- Copy nhớ ghi nguồn nha :v


7 nhận xét:

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!