TUT DAME VPQB

Fake 1 clone y chang victim (avatar, bìa, tên chính phụ) Fake IP Nhật - Ngôn ngữ Nhật Vào link: www.facebook.com/help/contact/143363852478561 - Chọn dòng 1 - Điền URL Avatar Victim - Điền Tên - Điền Họ Tích chọn và gửi. TIẾP Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 - Chọn dòng 1 - Điền Bìa Avatar Victim - Điền Tên - Điền Họ Tích chọn và gửi. Vào wall victim. Báo cáo Avatar và bìa như sau: - Báo cáo - Dòng 3 - Dòng 5 - Dòng 4 - Gửi Báo cáo status như sau: - Báo cáo - Dòng 2 - Dòng 5 - Dòng 1 - Gửi Sau đó lấy 1 nick càng trâu càng tốt (khác với clone lúc nãy) Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561- Chọn Dòng 3 - Dòng 1 - Dòng 1 - Điền URL Avatar - Điền Tên - Điền Họ Tích chọn và gửi - Điền Bìa Avatar Victim - Điền Tên - Điền Họ Tích chọn và gửi. Và làm lại báo cáo status victim như trên Hóng FB Nó Xóa AVATAR + BÌA victim = die ➖➖➖➖➖

Không có nhận xét nào

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!