SHARE ALL THẦN CHÚ UNLOCK Truất's

THẦN CHÚ UNLOCK TÊN GIẢ:

Xin chào nhóm facebook!
Họ và tên: Ngô Hồng Thái √
Ngày sinh: 28/03/2000
Email: Địa chỉ email
Xin hãy giúp tôi xem xét và mở khóa lại tài khoản của mình với thông tin và giấy tờ tôi đã
cung cấp trên.
Cảm ơn nhóm facebook!

THẦN CHÚ UNLOCK CP 13T + FAQ 13T:

Xin chào đội ngũ facebook. Tôi nghĩ rằng tài khoản của tôi bị khóa là một sự nhầm lẫn nào
đó, xin vui lòng kích hoạt lại tài khoản của tôi, tôi có thể xác minh danh tính của mình qua
giấy tờ tùy thân mà chính phủ cấp và đảm bảo tôi trên 13 tuổi.
Sau đây là thông tin và giấy tờ tùy thân của tôi:
- Họ và tên:
- Ngày sinh:
- Email:
- Url: https://facebook.com/
Vui lòng kiểm tra và sớm mở lại tài khoản cho tôi. Chân thành cảm ơn!

THẦN CHÚ UNLOCK CP CMND + FAQ MD:

Xin chào đội ngũ facebook!
Xin hãy giúp tôi xem xét và mở khóa lại tài khoản của mình với thông tin
và giấy tờ tùy thân như sau:
Họ và tên:
Ngày sinh:
Email:
Làm ơn hãy xem xét kĩ cho tôi về giấy tờ của tôi cung cấp và xác minh giùm tên của tôi
cũng như là danh tính của mình để tôi truy cập lại vào tài khoản.
Cảm ơn Facebook !

THẦN CHÚ UNLOCK CÁC LOẠI APPS:

Xin chào Facebook Team !
Tài khoản của tôi đang gặp phải trường hợp mã độc hại. Truy cập vào thì ra trường hợp
Account Disabled
Đây là tên thật của tôi và có tên tôi trên giấy tờ hợp pháp và được chính phủ cấp cho tôi.
Họ và tên : Ngô Hồng Thái √
Ngày sinh : 28/03/2000
Url:
Email: xxxxxz@gmail.com
Làm ơn hãy xem xét kĩ cho tôi về giấy tờ của tôi cung cấp và xác minh giùm tên của tôi cũng
như là danh tính của mình để tôi truy cập lại vào tài khoản.
Cảm ơn Facebook !

THẦN CHÚ Ổ SUNG DÀNH CHO CÁC LINK NHƯ 279:

Tôi nghĩ tài khoản của tôi bị khóa là một sai lầm. Xin hãy giúp tôi xem xét lại và mở khóa cho
tôi. Cảm ơn facebook!

Không có nhận xét nào

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!