★ Hướng dẫn Unlock FAQ MD |2018★

Chú ý : Cần phải có 1 phần mềm Fake IP cực chuẩn + một cái CMND trùng info  ý : Cần phải có 1 phần mềm Fake IP cực chuẩn + một cái CMND trùng info 

- B1 : Fake IP Australia (Úc) + Ngôn Ngữ Bungari

- B2 : Vào 2 link sau (2 link này cần phải có acc login)


https://www.facebook.com/help/contact/1062444770553751

+ Dòng 1 : Điền Email của nick bị die FAQ MD

+ Dòng 2 : Điền họ và tên nick bị die FAQ MD

+ Dòng 3 : Điền thần chú sau

Мисля, че това е грешка. Мога да потвърдя сметката си чрез лична карта, издадена от държавата


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/help/contact/1027748053999631

+ Dòng 1 : Điền Email của nick bị die FAQ MD

+ Dòng 2 : Điền họ và tên nick bị die FAQ MD

+ Dòng 3 : Điền thần chú sau

Мисля, че това е грешка. Мога да потвърдя сметката си чрез лична карта, издадена от държавата- B3 : Giữ nguyên IP Australia (Úc) + Ngôn Ngữ Bungari

- B4 : Vào 4 link sau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/help/contact/277716988959507

+ Dòng 1 : Điền họ và tên nick bị die FAQ MD

+ Dòng 2 : Chọn ngày tháng năm sinh nick bị die FAQ MD

+ Dòng 3 : Điền Email của nick bị die FAQ MD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

+ Dòng 1 : Úp CMND lên

+ Dòng 2 : Điền Email của nick bị die FAQ MD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/help/contact/487444654660670

+ Dòng 1 : Điền họ và tên nick bị die FAQ MD

+ Dòng 2 : Điền Email của nick bị die FAQ MD

+ Dòng 3 : Điền Email của nick bị die FAQ MD

- B5 : Fake IP Australia (Úc) + Ngôn Ngữ Bungari


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

+ Dòng 1 : Điền tên nick bị die FAQ MD

+ Dòng 2 : Điền họ nick bị die FAQ MD

+ Dòng 3 : Điền Email của nick bị die FAQ MD

+ Dòng 4 : Chọn ngày tháng năm sinh nick bị die FAQ MD

+ Dòng 5 : Úp CMND lên

+ Dòng 6 : Điền thần chú sau 

Мисля, че това е грешка. Мога да потвърдя сметката си чрез лична карта, издадена от държавата


- REP MAIL :
Здравей екип на Facebook: Това е моята лична карта. Извинявам се за грешната информация в това. Надявам се, че тази сметка ще бъде потвърдена скоро със следната информация Пълно име: Họ Và Tên nick bị die FAQ MD Дата на раждане: Ngày Tháng Năm Sinh nick bị die FAQ MD Благодарение на екипа на Facebook


Gửi

1 nhận xét:

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!