Unlock 72h 5s

Bước 1: Vào 
Link1:https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=1062444770553751 

Link2:https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=1027748053999631 
Bước 2: Điền full info 

Bước 3: Điền Thần Chú  751 : Mong facebook xem xét  giùm tôi, tôi sẽ cấp id crad qua chính phủ , tôi cảm ơn 
Bước 4 : Điền Thần Chú 631 : Mong facebook xem xét giùm tôi , tôi cảm ơn tất cả đội ngũ facebook 
Bước 5: Bấm gửi và đợi 5-10s login vào acc Ok 

Hên thì về nhé
Không thì Spam Nát Thằng Ku Mark 

Không có nhận xét nào

ĐĂNG KÝ NGÔ HỒNG THÁI

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!